قابل توجه تمام دانشجویان قدرت (سیستم و ماشین)

اطلاعيه برگزاری دوره (ترم) تابستان 95

برگزاری کارگاه آموزشی اسناد تجاری

بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

تبریک کسب عنوان استاد نمونه فرهنگی

قابل توجه دانشجویان ارشد کنترل و مخابرات

همایش مهارتهای مطالعه

برنامه ی حضور استاد راهنمای گروه معماری

جداول شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی 95

انتصاب آقای رجایی به سمت مدیریت فرهنگی و دانشجویی

موسسه آموزش عالی خراسان
ولادت باسعادت آخرین ذخیره الهی برای گسترش عدالت خجسته باد

عضویت در کانال تلگرام موسسه آموزش عالی خراسانt logo


آشنایی با بخشهای مختلف موسسه آموزش عالی خراسان

آزمایشگاه ها

اعضای هیئت علمی

گالری تصاویر

دانش آموختگان

طرح درس

گروه های آموزشی

 


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 1394
(جهت مشاهده تقویم سایر ترم ها بر روی خصوط خاکستری زیر دایره ها کلیک کنید)

انتخاب واحد20/ 10/ 94
لغایت
11/ 11/ 94

حذف و اضافه20/ 11/ 94
لغایت
23/ 11/ 94

برگزاری کلاسها13/ 11/ 94
لغایت
12/ 3/ 95

حذف تکدرس24/ 11/ 94
لغایت
4/ 3/ 95

امتحانات18/ 3/ 95
لغایت
3/ 4/ 95


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95- 1394

انتخاب واحد1/ 6/ 94
لغایت
17/ 6/ 94

حذف و اضافه4/ 7/ 94
لغایت
6/ 7/ 94

برگزاری کلاسها21/ 6/ 94
لغایت
9/ 10/ 94

حذف تکدرس7/ 7/ 94
لغایت
1/ 10/ 94

امتحانات 13/ 10/ 94
لغایت
29/ 10/ 94


تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 95- 1394

انتخاب واحد12/ 4/ 95
لغایت
15/ 4/ 95

برگزاری کلاسها19/ 4/ 95
لغایت
27/ 5/ 95

امتحانات30/ 5/ 95
لغایت
2/ 6/ 95

موسسه آموزش عالی خراسان

راهبرد فعال موسسه در کلیه سالهای پس ازتاسیس ، بر توسعه متوازن فعالیت های آموزشی همراه با گسترش و تامین تجهیزات و...

جهت آشنایی بیشتر کلیک نمایید »